FloPro XCi / FloSeries 3

  • Meranie prietokov v otvorených kanáloch
  • Meranie prietokov v čiastočne až plne zaplavených potrubiach
  • Prietokomer odpadovej vody pre kanalizačné siete a čistiarne odpadovej vody
  • Meranie prietoku dažďovej, povrchovej a drenážnej vody
  • Schválenie typu TSK 144/11-019

Ultrazvukový prietokomer kategórie rýchlosť x plocha s priamym meraním rýchlosti toku unikátnou patentovanou dopplerovou technológiou MASP (MACE Advanced Signal Processing). Prietokomer nachádza uplatnenie vo väčších merných alebo v profiloch bez primárneho zariadenia (žľab, priepad ) so spätným vzdutím alebo obojsmerným prietokom. Je s úspechom umiestňovaný na slovenskom trhu od roku 2012 v počte viac ako 100 namontovaných kusov.

Domovská stránka MACE:


FloSeries 3


Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií


Image