• Meranie prietokov v otvorených kanáloch
  • Meranie prietokov v čiastočne až plne zaplavených potrubiach
  • Montáž do potrubia na plastovej rozopieracej šablóne
  • Záznamník údajov a GSM prenos
  • Prietokomer odpadovej vody pre kanalizačné siete a čistiarne odpadovej vody
  • Meranie prietoku dažďovej, povrchovej a drenážnej vody
  • Prenosné meranie prietoku s voľnou hladinou
  • Schválenie typu a autorizované zastúpenie Flo Series 3:

Flo Series 3 / FloPro XCi

Sme autorizované zastúpenie austrálskej značky MACE s najvýhodnejšími cenami na trhu. Ultrazvukový prietokomer Flo Series 3 s elektronikou FloPro XCi kategórie rýchlosť x plocha s priamym meraním rýchlosti toku unikátnou patentovanou dopplerovou technológiou MASP (MACE Advanced Signal Processing). Prietokomer Flo Series 3 nachádza uplatnenie vo väčších merných profiloch alebo v profiloch bez primárneho zariadenia (žľab, priepad ) so spätným vzdutím alebo obojsmerným prietokom. Od roku 2012 umiestňujeme Flo Series 3 s elektronikou FloPro XCi na slovenskom a zahraničnom trhu v počte viac ako 100 namontovaných kusov. FloSeries3 montujeme na meranie prietoku odpadovej vody v čistiarňach odpadových vôd (odtok, obtok a prítok na ČOV, príložné senzory, ČOV Spišská Nová Ves, Modra, Krakovany, Hôrka, Detva, Zlaté Moravce, Krupina, Detva a ďalšie), do odtoku kanalizácie z priemyselných podnikov a obytných zón (príložné senzory, Osram Nové Zámky, Doka Drevo Banská Bystrica, Schaeffler Skalica, obytné súbory Čerešne Bratislava- Dúbravka a Sitina Bratislava), na prítok a odtok chladiacej vody elektrární (príložné a vŕtané senzory, elektrárne Sisak a Plomin Chorvátsko) a pre potreby ochrany životného prostredia (príložné a vŕtané senzory, kontrola priesakov a odberu vody pre zasnežovanie zjazdoviek Demänovská dolina). Elektronika FloPro XCi s príložným senzorom našla rovnako uplatnenie ako prenosné meradlo prietoku profilov s voľnou hladinou.Image

FloSeries 3


Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií


Image