Prietokomery BADGER METER

Zastúpenie amerického výrobcu meracej a regulačnej techniky Badger Meter Inc. pre Čechy a Slovensko. Ponúkame širokú škálu prietokomerov kvapalín, plynov a pary, malé regulačné ventily a produkty na spracovanie betónu pre aplikácie vo vodnom hospodárstve, priemysle a stavebníctve.

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií


Image