FloSonic

  • Meranie a záznam prietoku v merných žľaboch a priepadoch
  • Meranie a záznam prietoku v kanáloch alebo potrubiach priamym meraním rýchlosti toku.
  • Prietokomer odpadovej vody a dažďovej vody
  • Meranie prietoku na odtoku z ČOV
  • Schválenie typu TSK 144/19-026

Prietokomer FloSonic je určený pre meranie a záznam prietoku voľných hladín prostredníctvom otvorených žlabov, priepadov a pod. K vyhodnocovacej jednotke je možné pripojiť 4 ľubovoľné meracie senzory s výstupom 0/4-20 mA.

K elektronike je pre každý merací kanál možné rovnako pripojiť aj senzory priameho merania rýchlosti toku, pracujúce na Dopplerovom princípe, radarový nadhladinový senzor SV a ultrazvukový podhladinový senzor MP. Toto dovoľuje nasadenie meradla aj pre merné profily so spätným vzdutim hladiny alebo spätným tokom ( spätne natečený objem je odpočítavaný v počítadle pretečeného objemu.

Elektronika umožňuje výpočet prietoku pre kruhové profily aj kanály ľubovoľného tvaru. Pre jednotlivé meracie profily je možná kombinácia merania podľa mernej krivky a s meraním rýchlosti toku s korekciou nameranej rýchlosti pre tri hĺbkové intervaly.

Ovládanie sa vykonáva web rozhraním zabudovaným v prístroji, pripojenie PC cez WiFi, Ethernet a USB, nie je potrebný žádny software.


Produkty línie FloSonic sú našou „vlajkovou loďou“

pre viac informácií

Klikni sem

Moduly určené pre systém merania prietoku

pre viac informácií

Klikni sem

pre viac informácií

Klikni sem

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií


Image