FloSonic

  • Meranie a záznam prietoku v merných žľaboch a priepadoch
  • Prietokomer odpadovej vody a dažďovej vody
  • Meranie prietoku na odtoku z ČOV
  • Schválenie typu TSK 144/19-026

FloSonic je ultrazvukový prietokomer určený pre meranie a záznam prietokov voľných hladín prostredníctvom otvorených žľabov, priepadov a pod. K vyhodnocovacej jednotke je možné pripojiť 4 ľubovoľné meracie senzory s výstupom 4-20 mA. Programovanie a sťahovanie záznamníka je cez Wifi pomocou zabudovaného web rozhrania. Meradlo umožňuje okrem štandardných výstupov aj diaľkový prenos údajov pomocou sietí GSM Orange Heracles alebo IoT SigFox.


Produkty línie FloSonic sú našou „vlajkovou loďou“

pre viac informácií

Klikni sem

Moduly určené pre systém merania prietoku

pre viac informácií

Klikni sem

pre viac informácií

Klikni sem

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií


Image